سوالات متداول تا چند روز مهلت دارم محصول خریداری شده ی خود را مرجوع کنم؟

بازگرداندن کالا

تا چند روز مهلت دارم محصول خریداری شده ی خود را مرجوع کنم؟

شما میتوانید درخواست مرجوعی خود را تا 10 روز و برای کالا آسیب دیده تا 24 ساعت پس از تحویل کالا به ما اعلام کنید.