فروشگاه اینترنتی دیجی کده شما جستجو نمودید برای iphone 15
ترتیب
پرفروش‌ترینامتیازجدیدترینارزان‌ترینگران‌ترین
نمایش 1–32 از 80 محصول
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro (CH) ظرفیت 128 گیگابایت – نات‌اکتیو – دو سیم - پک اصلی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro (CH) ظرفیت 128 گیگابایت – نات‌اکتیو – دو سیم – پک اصلی

94,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max (CH) ظرفیت 128 گیگابایت - نات اکتیو – دو سیم - پک اصلی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max (CH) ظرفیت 128 گیگابایت – نات اکتیو – دو سیم – پک اصلی

105,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro ظرفیت 128 گیگابایت – تک سیم کارت – نات‌اکتیو - لیبل شرکتی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro ظرفیت 128 گیگابایت – تک سیم کارت – نات‌اکتیو – لیبل شرکتی

1%67,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max (CH) ظرفیت 256 گیگابایت - نات اکتیو – دو سیم - پک اصلی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max (CH) ظرفیت 256 گیگابایت – نات اکتیو – دو سیم – پک اصلی

132,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max (CH) ظرفیت 1 ترابایت - نات اکتیو - دو سیم - پک اصلی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max (CH) ظرفیت 1 ترابایت – نات اکتیو – دو سیم – پک اصلی

159,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro ظرفیت 512 گیگابایت - نات‌اکتیو - تک سیم کارت - لیبل شرکتی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro ظرفیت 512 گیگابایت – نات‌اکتیو – تک سیم کارت – لیبل شرکتی

71,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 (CH) ظرفیت 128 گیگابایت - نات‌اکتیو - پک اصلی – به همراه آداپتور اصلی و مبدل برق

گوشی موبایل اپل iPhone 13 (CH) ظرفیت 128 گیگابایت – نات‌اکتیو – پک اصلی – به همراه آداپتور اصلی و مبدل برق

51,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max (CH) ظرفیت 512 گیگابایت - نات اکتیو - دو سیم - پک اصلی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max (CH) ظرفیت 512 گیگابایت – نات اکتیو – دو سیم – پک اصلی

135,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro (KH/A) ظرفیت 256 گیگابایت – اکتیو - پک اصلی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro (KH/A) ظرفیت 256 گیگابایت – اکتیو – پک اصلی

85,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max (CH) ظرفیت 1 ترابایت - نات اکتیو - دو سیم - لیبل شرکتی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max (CH) ظرفیت 1 ترابایت – نات اکتیو – دو سیم – لیبل شرکتی

105,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro (ZAA) ظرفیت 256 گیگابایت - نات اکتیو - پک اصلی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro (ZAA) ظرفیت 256 گیگابایت – نات اکتیو – پک اصلی

134,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro ظرفیت 1 ترابایت – تک سیم کارت - نات‌اکتیو - لیبل شرکتی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro ظرفیت 1 ترابایت – تک سیم کارت – نات‌اکتیو – لیبل شرکتی

84,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro (CH) ظرفیت 256 گیگابایت – نات‌اکتیو – دو سیم - پک اصلی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro (CH) ظرفیت 256 گیگابایت – نات‌اکتیو – دو سیم – پک اصلی

107,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max ظرفیت 256 گیگابایت – تک سیم کارت - نات‌اکتیو - پک اصلی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max ظرفیت 256 گیگابایت – تک سیم کارت – نات‌اکتیو – پک اصلی

121,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max (CH) ظرفیت 128 گیگابایت - نات اکتیو – دو سیم - لیبل شرکتی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max (CH) ظرفیت 128 گیگابایت – نات اکتیو – دو سیم – لیبل شرکتی

92,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max ظرفیت 1 ترابایت – تک سیم کارت – نات‌اکتیو - لیبل شرکتی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max ظرفیت 1 ترابایت – تک سیم کارت – نات‌اکتیو – لیبل شرکتی

94,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max (CH) ظرفیت 512 گیگابایت - نات اکتیو - دو سیم - لیبل شرکتی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max (CH) ظرفیت 512 گیگابایت – نات اکتیو – دو سیم – لیبل شرکتی

101,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max (CH) ظرفیت 256 گیگابایت - نات اکتیو – دو سیم - لیبل شرکتی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max (CH) ظرفیت 256 گیگابایت – نات اکتیو – دو سیم – لیبل شرکتی

96,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro (ZAA) ظرفیت 128 گیگابایت - نات اکتیو - پک اصلی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro (ZAA) ظرفیت 128 گیگابایت – نات اکتیو – پک اصلی

104,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro (CH) ظرفیت 256 گیگابایت – نات‌اکتیو – دو سیم - لیبل شرکتی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro (CH) ظرفیت 256 گیگابایت – نات‌اکتیو – دو سیم – لیبل شرکتی

84,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max (ZAA) ظرفیت 128 گیگابایت - نات اکتیو - پک اصلی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max (ZAA) ظرفیت 128 گیگابایت – نات اکتیو – پک اصلی

109,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro ظرفیت 512 گیگابایت - نات‌اکتیو - تک سیم کارت - پک اصلی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro ظرفیت 512 گیگابایت – نات‌اکتیو – تک سیم کارت – پک اصلی

95,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max ظرفیت 512 گیگابایت – تک سیم کارت – نات‌اکتیو - پک اصلی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max ظرفیت 512 گیگابایت – تک سیم کارت – نات‌اکتیو – پک اصلی

22%104,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max (ZAA) ظرفیت 512 گیگابایت - نات‌اکتیو – پک اصلی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max (ZAA) ظرفیت 512 گیگابایت – نات‌اکتیو – پک اصلی

229,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro ظرفیت 1 ترابایت – تک سیم کارت - نات‌اکتیو - پک اصلی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro ظرفیت 1 ترابایت – تک سیم کارت – نات‌اکتیو – پک اصلی

7%99,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max (ZAA) ظرفیت 256 گیگابایت - نات‌اکتیو - پک اصلی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max (ZAA) ظرفیت 256 گیگابایت – نات‌اکتیو – پک اصلی

169,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max (ZAA) ظرفیت 1 ترابایت - نات‌اکتیو – پک اصلی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max (ZAA) ظرفیت 1 ترابایت – نات‌اکتیو – پک اصلی

259,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro ظرفیت 256 گیگابایت - تک سیم کارت - نات‌اکتیو -- پک اصلی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro ظرفیت 256 گیگابایت – تک سیم کارت – نات‌اکتیو — پک اصلی

95,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 (CH) ظرفیت 128 گیگابایت - نات‌اکتیو - پک اصلی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 (CH) ظرفیت 128 گیگابایت – نات‌اکتیو – پک اصلی

49,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max ظرفیت 128 گیگابایت - تک سیم کارت - نات اکتیو - لیبل شرکتی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max ظرفیت 128 گیگابایت – تک سیم کارت – نات اکتیو – لیبل شرکتی

76,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro ظرفیت 256 گیگابایت - تک سیم کارت – نات‌اکتیو - لیبل شرکتی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro ظرفیت 256 گیگابایت – تک سیم کارت – نات‌اکتیو – لیبل شرکتی

1%69,980,000 
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro ظرفیت 128 گیگابایت - تک سیم کارت - نات‌اکتیو - پک اصلی

گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro ظرفیت 128 گیگابایت – تک سیم کارت – نات‌اکتیو – پک اصلی

89,980,000 
امروزه یک تلفن همراه عالی جای دوربین را می‌گیرد، افراد را در حین رانندگی مطلع و سرگرم می‌کند و تا هنگامی که به خانه برسند باتری کافی دارد و خاموش نمی‌شود. اما یافتن مدلی که بتواند از همه نظر موفق باشد آسان نیست. با افزایش قیمت‌ها، انتخاب موبایل هوشمند بیش از هر زمان دیگر سخت شده است و مهم است که پول خود را عاقلانه صرف یک گوشی بادوام کرد.

iOS یا Android؟

تلفن‌های ممتاز موجود در بازار ایران در حال حاضر شامل گوشی‌های برندهای اپل، سامسونگ، شیائومی و هواوی هستند که برای ساده‌ترین یکی از آن‌ها هم باید حداقل چند میلیون هزینه کرد. گوشی‌های این برندها با صفحه نمایش بزرگ، ساخت ممتاز و آخرین ویژگی‌ها - ازجمله تشخیص چهره، شارژ سریع، شارژ بی‌سیم و ضد آب بودن - ارائه می‌شوند. برندهای اپل و سامسونگ هر ساله بهترین گوشی‌های خود را با عنوان پرچم‌دار راهی بازار می‌کنند که از بهترین امکانات پشتیبانی می‌کنند و دوربین‌های بسیار خوبی دارند. دوربین‌های گوشی‌های پرچم‌دار قابل رقابت و مقایسه با دوربین‌های شرکت‌های تولیدکننده‌ی دوربین عکاسی و فیلم‌برداری هستند. اگر برای فردی دوربین چندان مهم نباشد، گوشی‌های میان رده بهترین انتخاب هستند مانند گوشی موبایل هواوی که دارای صفحه نمایش خوب، عمر باتری بالا و طیف وسیعی از ویژگی‌های مفید. ضمن اینکه قیمت بسیار بالایی هم ندارند.

برندهای معتبر تولیدکننده انواع گوشی موبایل

بهتر است پیش از خرید به میزان بودجه، نیازهای خود از خرید گوشی موبایل و امکانات هر گوشی بسیار توجه کرد. یکی از سؤال‌هایی که باید پیش از خرید گوشی موبایل از خود پرسید این است که کدام سیستم‌عامل بهتر است؟ iOS یا Android؟ سیستم‌عامل (iOS) نرم‌افزاری است که از سوی شرکت اپل راهی بازار شده است. این نرم‌افزار روی گوشی‌ها و محصولات دیجیتال و الکترونیک اپل تنها قابل استفاده است. هر ساله به‌روزرسانی‌های جدید iOS منتشر می‌شود، اما برخی از آیفون‌های قدیمی ممکن است فقط نسخه‌های قدیمی‌تر را اجرا کنند از این رو پس از گذشت چند سال گوشی به نسخه‌های جدید سیستم‌عامل دسترسی ندارد. سیستم‌عامل اندروید توسط گوگل طراحی شده و توسط طیف وسیعی از تولیدکنندگان گوشی موبایل بزرگ مانند سامسونگ، هواوی و شیائومی تا مارک‌های در حال رشد مانند وان پلاس و آنر مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از اندروید معمولاً آسان و قابل تنظیم است و دسترسی به طیف گسترده‌ای از برنامه‌ها، بازی‌ها و سرگرمی‌های موجود در فروشگاه Google Play را فراهم می‌کند. همچنین تلفن‌های اندرویدی زیادی برای انتخاب از هر بودجه‌ای وجود دارد اما اندروید نسبت به گوشی‌های اپل کمی در معرض حمله قرار دارد و امنیت گوشی‌های موبایل اپل که به آیفون معروف هستند، بیشتر است. سؤال دیگری که هنگام خرید گوشی پیش میاید این است که چه اندازه‌ی تلفنی را باید خرید؟ گوشی‌های هوشمند هر ساله بزرگ‌تر می‌شوند و جدیدترین مدل‌های گوشی از 5.5 تا 6 اینچ یا بیشتر اندازه دارند. اگرچه تلفن‌های بزرگ‌تر برای تماشای فیلم و وبگردی عالی هستند، اما برای همه مناسب نیستند. راحت در دست نگه‌داشتن گوشی موبایل بسیار مهم است، از این رو باید اندازه‌ی متناسب آن خریداری شود.

خرید اینترنتی جدیدترین گوشی های موبایل

فروشگاه اینترنتی دیجی‌کده به عنوان یک مرجع جامع با قیمت‌های به روز در ایران، این امکان را فراهم کرده که شما بتوانید جدیدترین گوشی‌های بازار در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع مانند گوشی موبایل سامسونگ و گوشی موبایل اپل را قبل از خرید مقایسه کنید و بهترین محصول را پیدا کنید و سفارش دهید.